Առավոտյան Աղոթ ․ Կարդացեք այս Աղոթքը ամեն առավոտ և հաջողությամբ սկսեք ձեր օրը ․ Ամեն
Գոհանում եմ Քեզանից,
Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ.


Եվ օրհնում ու փառավորում
Քո սուրբ անունը,
Որ պահեցիր այս գիշեր

Քո անարժան ու մեղավոր ծառային
Բոլոր վտանգներից ու փորձություններից,


Խաղաղությամբ հասցնելով
Առավոտյան այս ժամին

Եվ արժանացրիր Քո ծառային տեսնելու
Քո ողորմության լույսը:

Ամեն:

Grazie,
O mio Signore e mio Dio!

E benedizione e gloria
Il tuo santo nome,
Che hai tenuto questa notte

Il tuo servitore inutile e peccaminoso
Da tutti i pericoli e le prove,

Fare la pace
Questa mattina

E meriti di vedere il tuo servo
La luce della tua misericordia.

Amen.